CÔNG TY TNHH MTV - SX TM NHỰA PHÁT ĐẠT
LINH KIỆN QUẠT
Cánh B4 3 lá CN

Cánh B4 3 lá CN

Cánh B5 5 lá CN

Cánh B5 5 lá CN

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Thân Quạt B3

Thân Quạt B3

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh quạt hộp B4

Cánh quạt hộp B4

Thân Quạt treo

Thân Quạt treo

Cánh Quạt Hút

Cánh Quạt Hút

Đối tác khách hàng