CÔNG TY TNHH MTV - SX TM NHỰA PHÁT ĐẠT
Sản phẩm
Ly Nhựa

Ly Nhựa

Ly Nhựa

Ly Nhựa

Ly Nhựa

Ly Nhựa

Hộp Nhựa

Hộp Nhựa

Hộp Nhựa

Hộp Nhựa

Tủ Nhựa

Tủ Nhựa

Tủ Nhựa

Tủ Nhựa

Tủ Nhựa

Tủ Nhựa

Nồi Cơm Điện

Nồi Cơm Điện

Nồi Cơm Điện

Nồi Cơm Điện

Nồi Cơm Điện

Nồi Cơm Điện

Máy Xay Sinh Tố

Máy Xay Sinh Tố

Tăng Phô Cơ

Tăng Phô Cơ

Thân Quạt lỡ CN

Thân Quạt lỡ CN

Cánh B4 ba lá CN

Cánh B4 ba lá CN

Đui đơn 2

Đui đơn 2

Đối tác khách hàng